Jesteśmy niezależną firmą audytorską założoną w 2004 r. Skupiamy się na ograniczeniu ryzyka przez naszych klientów, dlatego podstawą zaplanowania prac atestacyjnych jest oszacowanie ryzyka zniekształceń, a przy usługach doradczych bierzemy pod uwagę zarówno ryzyko biznesowe, jak i ryzyko kontroli lub ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu celu wyznaczonego przez klienta. Wyniki naszych prac pozwalają na polepszenie procesu zarządzania ryzykiem u naszych klientów.

Wieloletnie doświadczenie biznesowe i gruntowne wykształcenie w obszarze finansów, rachunkowości i audytu upoważnia nas do zagwarantowania Państwu kompleksowej obsługi oraz wysokiej jakości usług. Razem z naszymi współpracownikami oferujemy nowoczesne rozwiązania oparte o sprawdzone standardy pracy. Mając na uwadze iż potrzeby każdego z naszych klientów są inne, staramy się cały czas ulepszać standardy naszej pracy, zachowując przy tym elastyczność i indywidualne podejście – stosowne dla każdego z naszych klientów.

W naszych działaniach stawiamy na zadowolenie klientów, co pozwoliło nam w poprzednich latach osiągnąć ugruntowaną pozycję na rynku podmiotów zajmujących się badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych, dotacji unijnych, badaniami planów połączeń i przekształceń, doradztwem księgowo-finansowym oraz usługami z dziedziny doradztwa podatkowego.

Do roku 2011 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów podmiot uprawniony miał numer 2913, potem główna działalność audytorska przeniesiona była do spółki ABES Audyt, w której Alina Barcikowska była jedną z dwóch wspólników od czasu jej założenia. W XIII edycji Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej i Parkietu ABES Audyt zajął 78 miejsce w Polsce.

Działalność ABES Audyt zlikwidowano, a kontynuacja działalności audytorskiej spółki przeniesiona została powrotnie do podmiotu Alina Barcikowska Expert Services in Audit. W dniu 25 września 2014 r. firma została wpisana ponownie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską.

Publikacje do pobrania

Poniżej prezentujemy artykuły i referaty, które można pobrać bezpośrednio, klikając w linki poniżej:

Informacje dodatkowe

Firma jest wpisana do jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Alina Barcikowska Expert Services in Audit
siedziba: ul. Górczewska 156/46, 01-460 Warszawa
biuro: ul. Kasprzaka 49 lok.101, 01-234 Warszawa,
Tel. +48 607 625 296, fax +48 22 665 99 39
e-mail: abes@abesaudit.com
NIP: 522-171-84-60 Regon: 015753819

Firma jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3951. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.
Jesteśmy w procesie dalszych przekształceń formy prawnej i docelowo nasz podmiot będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, co jest planowane na początek 2015 r. przy zachowaniu sukcesji wszelkich dotychczasowych praw i obowiązków.

Kliknij aby pobrać Sprawozdanie z przejrzystości działania (PDF).

Współpracowaliśmy między innymi z:

Dowiedz sie więcej

Doświadczony i kompetentny zespół

Dbamy o indywidualne potrzeby klienta.
Dowiedz sie więcej

ABES AUDIT

  • Registered seat: Bema 60 lok.304, 01-2225 Warszawa, Poland
  • +48 607 625 296
  • abes@abesaudit.com
  • Tax Identification Number (NIP): 527-273-67-52 Statistical System Number (Regon): 361548994 National Court Register (KRS): 0000558516 Share capital: 60.000 zł
 

The firm is registered as audit firm by National Chamber of Statutory Auditors – entry No. 3951. As an audit firm, we are insured against civil liability for damages that may result from carrying the audit works.