Szkolenia na zamówienie

Szkolenia
na zamówienie

Szkolenia na zamówienie według indywidualnych potrzeb Klienta

Zamówienie szkolenia dopasowanego do potrzeb zamawiającego jest inwestycją przynoszącą konkretne korzyści. Zamawiający buduje swój pozytywny wizerunek jednocześnie zwiększając motywację i samoocenę pracowników.
Chcecie Państwo przeszkolić swoich pracowników w zakresie finansów, inwestycji kapitałowych, rachunkowości lub podatków?

Skorzystajcie z naszej oferty na zorganizowanie szkoleń odpowiadających konkretnym potrzebom. Szkolenie będzie dopasowane pod względem programu, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu jego przeprowadzenia.

Warsztaty dla biegłych i pracowników audytu

Warsztaty dla biegłych i pracowników audytu

Warsztaty dla biegłych i pracowników audytu

W ostatnich latach wiele zmieniło się w metodologii przeprowadzania badania. Uporządkowanie wiedzy i rozwianie wątpliwości może przydać się pracownikom audytu najbardziej.
Jesteście biegłymi rewidentami lub pracujecie w audycie i chcecie dobrze przygotować siebie i swój zespół do szykujących się zmian?

Skorzystajcie z warsztatów ćwiczących praktyczną wiedzę w małej grupie szkoleniowej. Mogą być przeprowadzane w siedzibie klienta lub w innych uzgodnionych miejscach. Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy, przećwiczenie przykładów i nabycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolenia obligatoryjne

Szkolenia
obligatoryjne

Szkolenia obligatoryjne

Biegli rewidenci są zobowiązani do uczenia się przez całe życie. Szkolenia obligatoryjne pomagają utrzymać wysoki poziom profesjonalizmu uczestniczących w nich biegłych rewidentów.
Jesteście biegłymi rewidentami którzy chcą uczestniczyć w praktycznych szkoleniach o wysokiej jakości?

Przyjdźcie na prowadzone przez nas obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów, które realizować będzie obowiązujący zakres szkolenia obligatoryjnego w praktyczny i ciekawy sposób.

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę praktyka.

Nasze pozostałe usługi

Jeśli chcesz zamówić jedną z naszych usług lub masz dodatkowe pytania wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Proszę wpisać imię i nazwisko

Adres e-mail*
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Telefon
Invalid Input

Nazwa firmy*
Proszę wpisać nazwę firmy

Zatrudnienie
Invalid Input

Pytanie o
Invalid Input

NIP
Invalid Input

Nr w KRS
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach

1)
Invalid Input

2)
Invalid Input

Nazwa programu, działania, projektu
Invalid Input

Całkowity budżet projektu
Invalid Input

Liczba dokumentów księgowych w projekcie
Invalid Input

Liczba pozycji budżetu
Invalid Input

Źródła finansowania
Invalid Input

Termin przeprowadzenia audytu
Invalid Input

Budżet przewidziany na audyt projektu
Invalid Input

Rodzaj prowadzonej działalności
Invalid Input

Liczba zatrudnionych pracowników

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Czy oddziały-zakłady sporządzają sprawozdanie finansowe

Invalid Input

Suma bilansowa

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody z działalności podstawowej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Pozostałe przychody operacyjne

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody finansowe

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Średnia miesięczna ilość dowodów księgowych - w księdze głównej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Ilość przedsięwzięć budowlanych

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba kontrahentów w roku bieżącym

Krajowych
Invalid Input

Zagranicznych
Invalid Input

Jaki stosowany jest system rozliczenia kosztów

Invalid Input

Proponowany termin zakończenia badania
Invalid Input

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą firmą
Invalid Input

Treść pytania*
Proszę wpisać treść wiadomości

Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry*
Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry
  OdświeżBłędnie wpisany tekst

ABES AUDIT

  • Registered seat: Bema 60 lok.304, 01-2225 Warszawa, Poland
  • +48 607 625 296
  • abes@abesaudit.com
  • Tax Identification Number (NIP): 527-273-67-52 Statistical System Number (Regon): 361548994 National Court Register (KRS): 0000558516 Share capital: 60.000 zł
 

The firm is registered as audit firm by National Chamber of Statutory Auditors – entry No. 3951. As an audit firm, we are insured against civil liability for damages that may result from carrying the audit works.